• Doğrudan rezervasyon indirimi

Senatör direkt rezervasyon indirimi

-5% indirim güncel oran?n? bizimle rahatl?kla do?rudan Senator Hotel Viyana adresinde ay?rt?n ve tad?n? ç?kar?n.

merkez çekinceleri kurun ve bizim direkt rezervasyon avantajlar?ndan yararlanmak:
Maria Bauer , email reservation02@rainers-hotel.eu veya telefon ile 43 1 60 580 850