This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+43 1 48808 0
Đặt Ngay
Rabatt_SEN

Thượng nghị sĩ giảm giá đặt phòng trực tiếp

Đặt phòng tại Senator Hotel Vienna thuận tiện trực tiếp với chúng tôi, và tận hưởng giảm giá -5% tỷ lệ to-date.

Liên đặt trung tâm và tận dụng lợi thế đặt phòng trực tiếp của chúng tôi:
Maria Bauer , email reservation02@rainers-hotel.eu hoặc qua điện thoại +43 1 60 580 850

Close