• Veranstaltungen

thị trường Giáng sinh

1, Quảng trường Town Hall -. 17,11. - 26/12/17, từ 10 đến 21:30
1, Am Hof ​​ -. 17.11.- 12.23.17, 11-22 chỉ số
1, Freyung -. 18.11. - 12.23.17 từ 10 đến 21h
1, Mahlerstraße -. 17.11.- 12.23.17, Từ ngày 11 đến 21h
1, Michaelerplatz -. 17.11.- 12.26.17 từ 10 đến 20h

4, Karlsplatz, Resselpark -. 17.11.- 12.23.17 từ 11 đến 21h

. 6, Mariahilferstraße - 17.11.- 12.24.17 từ 10 đến 20h

7, Spittelbergasse -. 16 11. 12.23.17 , từ 10 đến 21:30

10, Favoritenstraße -. 17.11.- 12.24.17 , từ 9 đến 20h

. 13, Cung điện Schonbrunn - 18.11.- 12.26.17 từ 10 đến 21h

21, Franz-Jonas-Platz -. 16 11. 12/24/17 09:00-22:00