This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+43 1 48808 0
Đặt Ngay
riesenrad_wien-1.jpg.1024x341_default

thị trường Giáng sinh

1, Quảng trường Town Hall -. 17,11. - 26/12/17, từ 10 đến 21:30
1, Am Hof ​​ -. 17.11.- 12.23.17, 11-22 chỉ số
1, Freyung -. 18.11. - 12.23.17 từ 10 đến 21h
1, Mahlerstraße -. 17.11.- 12.23.17, Từ ngày 11 đến 21h
1, Michaelerplatz -. 17.11.- 12.26.17 từ 10 đến 20h

4, Karlsplatz, Resselpark -. 17.11.- 12.23.17 từ 11 đến 21h

. 6, Mariahilferstraße - 17.11.- 12.24.17 từ 10 đến 20h

7, Spittelbergasse -. 16 11. 12.23.17 , từ 10 đến 21:30

10, Favoritenstraße -. 17.11.- 12.24.17 , từ 9 đến 20h

. 13, Cung điện Schonbrunn - 18.11.- 12.26.17 từ 10 đến 21h

21, Franz-Jonas-Platz -. 16 11. 12/24/17 09:00-22:00

Close